Avis de marché

AZ ZENO campus Blankenberge, verbouwing vleugel E

Travaux
Date publication
17-04-2020
Date limite
29-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
fast forward architects bv-bvba | 1000 Brussel, BE | Santé | Bruno Terryn
Codes sujets (CPV)
45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Contenu bref
Dit lastenboek betreft enkel en alleen de werken om te komen tot een water- en winddicht gebouw. Er zijn dus in hoofdzaak sloopwerken, betonwerken, rioleringswerken, dakwerken, metselwerken en buitenschrijnwerken.
De kern van het stervormige gebouw wordt volledig gesloopt en vervangen door een nieuwbouw met als hoofddoel een moderne en lichtrijke ingang te maken voor het ziekenhuis. Hiertoe zijn diepfunderingswerken en ook ondervangingswerken nodig om een nieuwe kelder te realiseren. Nadien wordt een volledig nieuwe structuur opgetrokken in gewapend beton.
Daarnaast wordt de vleugel E volledig gestript en enkel de betonstructuur blijft behouden. Een oude traphal wordt integraal gesloopt en een nieuwe traphal is te voorzien.
De vleugel E wordt uitgebreid met een strook van om en bij de 3 meter en voorzien van volledig nieuwe hedendaagse gevels. De nieuwe gevels worden gefundeerd op palen.
De gevel bestaat op de eerste twee bouwlagen uit gestapelde elementen in architectonisch beton. De hogere bouwlagen bestaan uit metselwerk. De gevel is voorzien van grote raampartijen die niet standaard zijn qua maatvoering. Er zijn tevens LED-lichtlijnen voorzien in de prefab beton alsook onder de dakrand.
De daken zijn traditioneel opgebouwd met hellingen, isolatie en een tweelaagse bitumen afdichting.
In de negende kalendermaand van de termijn zal een nieuwe opdracht starten betreffende de binnenafwerking en technische uitrusting van de gebouwen. Daarom is het imperatief vanaf de negende kalendermaand verdiepingen vrij te geven die volledig afgewerkt zijn. Er zal dus een intensieve opvolging nodig zijn voor vrijgave middels rondgangen met staten van bevinding.
Delen van de werfinstallatie zoals de werfomheining zullen gebruikt worden door de aannemer afwerking&technieken. Deze delen van de werfinstallatie zullen pas later verwijderd kunnen worden. Er zullen onderlinge afspraken te maken zijn eens de nevenaannemer afwerking&technieken gekend zal zijn.
Description
Description
AZ ZENO campus Blankenberge, verbouwing vleugel E
Durée
12 mois
Codes de région (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Au minimum
De aannemer dient financieel gezond te zijn.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. 3 referenties
De referenties zijn alle voorzien van een attest van goede uitvoering door de opdrachtgever.
De referenties zijn alle voorlopig opgeleverd na 1/1/ 2013
Van de drie referenties zijn er minimaal 1 die een ziekenhuis betreft.
Van de drie referenties zijn er minimaal 2 die een publiek gebouw betreffen met een minimale bouwkost van 10.000.000 €.
Van de drie referenties zijn er minimaal 1 die een totaalrenovatie betreft.
2. Kopij van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers met vermelding van de categorie of onder categorie en klasse.
3. bewijs van opleidingsniveau en/of ervaring van de projectleider die zal aangesteld worden.
4. Planning van de werken met timing per onderdeel en vermelding van het aantal arbeiders dat voor welke taak zal ingezet worden.
5. Attest van plaatsbezoek.
Au minimum
Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D
truck tower-crane sharing