Avis de marché

Slopen van voormalige leslokalen en omgevingswerken op de campus Leerdorp fase 2

Travaux
Date publication
22-04-2020
Date limite
02-06-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Gent | 9000 Gent, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45111100 - Travaux de démolition
Contenu bref
Slopen van voormalige leslokalen en omgevingswerken op de campus Leerdorp fase 2
Description
Description
Slopen van voormalige leslokalen en omgevingswerken op de campus Leerdorp fase 2
Durée
120 jours
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een kopie van het besluit tot erkenning afgeleverd door de bevoegde overheid volgens het KB van 28 maart 2007 betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. Indien de erkenning verstrijkt binnen de 3 maanden na het indienen van de offerte is de inschrijver verplicht bij zijn offerte bewijs te leveren dat de aanvraag tot hernieuwing werd ingediend bij de daarvoor bevoegde instantie.
Bewijs dat de erkenning volgens het KB van 28 maart 2007 betrekking heeft op de 3 asbestverwijderingsmethodes: eenvoudige handeling, couveusezakmethode en hermetische zone.
2. Een referentielijst (min. 3 referenties) voor het verwijderen van asbest tijdens de laatste drie jaar
Au minimum
2. - de datum van uitvoering (periode 2017, 2018, 2019)
- het bedrag (min. 150.000,00 euro per opdracht)
- de publiek of privaatrechtelijke instantie waarvoor zij bestemd waren, inclusief de contactgegevens.
Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken), Klasse 4
truck tower-crane sharing