Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - R.O.K. DAKWERKEN - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
22-04-2020
Date limite
28-05-2020 14:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
BELGOPROCESS NV | 2480 DESSEL, BE | De heer Nick Ramakers
Codes sujets (CPV)
45261900 - Réparation et entretien de toiture
Contenu bref
R.O.K. DAKWERKEN
Description
Description
R.O.K. DAKWERKEN
Durée
48 mois
Codes de région (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Critères d'attribution
Prix: 60
Qualité: Samenstelling van het uitvoerend team - Samenstelling van het uitvoerend team
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Minimale eisen financieel
Au minimum
1. De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. De volgende opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:
• Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen
• Eigen vermogen < 50% van het kapitaal (alarmbelprocedure)
• Rendement van het totale vermogen
• De operationele cashflow
• Nettoverkoopsmarge
• Liquiditeit in de enge zin
• De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen
Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig certificaat.
2. Een lijst van de belangrijkste voorbeelden van gelijkaardige uitgevoerde opdrachten over de laatste drie jaar (belangrijkste realisaties)
Au minimum
1. Een geldig VCA-certificaat of gelijkwaardig.
2. 3 referenties
Vereiste erkenning: D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 2
truck tower-crane sharing