Avis de marché

Renovatie C-gebouw Sint-Maarten Bovenschool

Travaux
Date publication
16-04-2020
Date limite
25-05-2020 13:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Katholiek Onderwijs Groot Beveren vzw | 9120 Beveren-waas, BE | Éducation | Ellen Ruythooren
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires
45262660 - Travaux de désamiantage
Contenu bref
Renovatie van een schoolgebouw (lokalen + asbestverwijdering gevel + renovatie gevel)
Description
Description
Renovatie schoolgebouw + verwijderen asbest gevel + renovatie gevel
Durée
10 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires
45262660 - Travaux de désamiantage
Codes de région (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing