Avis de marché - secteurs spéciaux

Besteknr. 57/53/2/19/042 - L19/L15 Herschilderen en onderhoudswerken, L11 Vervangen spoorbevestiging

Travaux
Date publication
17-04-2020
Date limite
26-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East | 2018 Antwerpen, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer | Jeroen Hoeben
Codes sujets (CPV)
45221119 - Travaux de rénovation de ponts
Contenu bref
Bij 5 metalen spoorbruggen over kanalen wordt het systeem van rechtstreekse bevestiging op houtstukken vervangen door een nieuw concept met metalen profielen. 4 van deze bruggen worden volledig herschilderd waarbij de oude loodhoudende verflagen volledig worden verwijderd.
Description
Description
Zie bestek
Durée
350 jours
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
BE213 - Arr. Turnhout
BE222 - Arr. Maaseik
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing