Avis de marché - secteurs spéciaux

Aanneming van werken op het arrondissement I-I.NW Brugge :Gebruik van één of meerdere : gewone hydraulische kraan op banden, hydraulische weg- spoorkraan, minigraafmachine en hydraulische kraan op rupsbanden met kraandrijver

Travaux
Date publication
20-02-2014
Date limite
02-04-2014 11:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - Area Gent | 9000 Gent, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer
Codes sujets (CPV)
45510000 - Location de grues avec opérateur
Contenu bref
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit :
- het ter beschikkingstelling van één of meerdere gewone hydraulische kranen op banden, met kraandrijver
- het ter beschikkingstellen van één of meerdere hydraulische weg- spoorkranen, met kraandrijver
- het ter beschikkingstellen van een minigraafmachine, met kraandrijver
- het ter beschikkingstellen van een hydraulische kraan op rupsbanden, met kraandrijver
- het ter beschikkingstellen van een geremde laadbal op lorries, van een breekhamer op kraan, van een hydraulische onderstopeenheid, ea
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
documenten vermeldt in art 80 van het bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Klasse: 1, Categorie: G of H
truck tower-crane sharing