PMT-SHAPE
Avis de préinformation

SHAPE – Verwijdering en vervanging van asbestdaken zone 200

SHAPE – Verwijdering en vervanging van asbestdaken zone 200

Datum van verzending van deze aankondiging
24-09-2019
Publicatiedatum
24-09-2019
Regiocodes (NUTS)
BE323 - Arr. Mons
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
PMT-SHAPE
Postadres
Rue Grande, 238
Plaats
MAISIERES
Postcode
7020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
[email protected]
Telefoon
+32 44-26873
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353650
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353650