Avis d’attribution de marché

Complex Ledeganck - Renovatie 2de Fase - HVAC-installatie, koelkamers, diepvrieskamers en plantenkamers

Travaux
Date publication
23-03-2015
Valeur
2.652.932,45 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
Universiteit Gent | 9000 Gent, BE | Organisme de droit public | Éducation
Codes sujets (CPV)
45214400 - Construction de bâtiments universitaires
Contenu bref
Binnen het Masterplan Wetenschappen zal de UGent een grondige renovatie van het Complex Ledeganck doorvoeren. Om deze werken te realiseren, werd het Stappenplan Ledeganck uitgewerkt dat de opeenvolgende bouwfases in kaart brengt. De grootste renovatie omvat de renovatie van het complex Ledeganck, met name de renovatie Hoogbouw, de 2de fase en de 3de fase. In het masterplan 2006 werd voorzien om de onderzoeksgroepen, practicaruimtes en leszalen onder te brengen in de laagbouw, hoogbouw en 2de fase. De 3de fase, zal met uitzondering van de gelijkvloerse verdieping (leszalen), de 1ste verdieping (leszalen) en de 5de verdieping (Bacteriecollectie) voorbehouden blijven als museumblok.
De werken omvatten het leveren en plaatsen van de volledig HVAC-installatie van Ledstap3/4, dit is een deel van het complex Ledeganck.
Dit gebouw bestaat uit leszalen, labo’s, burelen, plantenkamers, koel- en diepvriescellen, het gebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 10.000m².
Er wordt een nieuwe collector geplaatst voor de warmtedistributie, deze wordt aangesloten op de bestaande warmteproductie.
De kantoren, labaratoria en de overige worden verwarmd met radiatoren. De leszalen worden verwarmd met een ventilatielucht.
Er wordt topkoeling voorzien door koeling van de ventilatielucht. Een deel van de laboratoria worden bijkomend actief gekoeld.
De koeling wordt aangesloten op twee bestaande koelcircuits nl. 10/15°C en 6/11°C.
De bijkomende koeling in de laboratoria wordt gedaan met plafondventiloconvectoren van het type inbouwcassette.
De koel (+4°C) - en diepvriescellen (-18°C) worden gekoeld door drie aparte koelcentrales, twee voor de koelcellen en één voor de diepvriescellen.
De lokalen worden geventileerd met een centraal ventilatiesysteem van 84.000m³/u. Het systeem bestaat uit 2 pulsiegroepen en 2 extractiegroepen, er wordt energierecuperatie toegepast met batterijen.
De trekkasten zijn deels met constant debiet en deels met variabel debiet, bij deze met variabel debiet is er een verbinding met het pulsiedebiet. De trekkasten worden door derden geleverd.
De leszalen worden geregeld op basis van temperatuur en CO2-gehalte.
De plantenkamers hebben een bereik van +15 tot +30°C, er zijn labo’s met een bereik van -4 tot +18°C en nog andere met een bereik van 15 tot 37°C.
Prix

Complex Ledeganck - Renovatie 2de Fase - HVAC-installatie, koelkamers, diepvrieskamers en plantenkamers

Offres reçues
2
Valeur
2.652.932,45 EUR
Entreprises
Cegelec N.V. | 1200 Brussel, BE
truck tower-crane sharing