Avis d’attribution de marché

Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van 11 woningen en clubhuis gelegen te Schauwegemstraat 17 -19, 9090 Melle

Travaux
Date publication
06-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening | 9000 GENT, BE | Eau | Sofie Hoogerwerf
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Het uit te voeren project betreft de dak- en gevelrenovatie van 11 woningen en een clubhuis in de Schauwegemstraat nr. 17-19 te 9090 Melle.
Prix

Lot 1: Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van 11 woningen en clubhuis gelegen te Schauwegemstraat 17 -19, 9090 Melle

Entreprises
Aucune attribution trouvée
truck tower-crane sharing