Avis de marché

Inrichting groenzone Leeg-Rietbeemden Brasschaat

Travaux
Date publication
31-03-2015
Date limite
24-04-2015 16:00
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Prov Ant dienst Integraal Waterbeleid | 2018 Antwerpen, BE | Autorité régionale ou locale | Environnement
Codes sujets (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Contenu bref
Inrichting groenzone Leeg-Rietbeemden in Brasschaat
De opdracht omvat in hoofdzaak:
• Het rooien van bomen;
• Het opbreken van bestaande verhardingen
• Het opbreken van plaatselijke elementen (zitbanken, vuilnisbakken, ed)
• Het uitvoeren van algemeen droog grondverzet
• Het aanleggen van een verhoogd wandelpad (dijkje) in gestabiliseerde porfiersteenslag
• Het aanleggen van inbuizingen in betonbuizen en het maken van kopmuren
• Het maken van een wandelbrug in hout en staal
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek
Au minimum
Klasse: 1 Categorie: C
truck tower-crane sharing