Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - heraanleg speelterrein Tuin de Walque - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
26-07-2018
Date limite
04-09-2018 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Leuven | 3000 Leuven, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Katelijne Wouters
Codes sujets (CPV)
37535200 - Équipements pour terrain de jeux
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
45112723 - Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux
Contenu bref
Voorwerp van deze werken:
• Rooien bomen en struiken;
• Opbraak en heraanleg van nieuwe verhardingen (grind, betonstraatstenen, waterdoorlatende betonstraatstenen, rubbervloer) en bijhorende grondwerken;
• Aanleg van speelzones in speelzand en houtsnipper en installatie van speeltoestellen;
• Plaatsing van meubilair;
• Plaatsen van draadafsluiting en poort
• Bouw van een muur in metselwerk en overdekte fietsberging.
Plaatsbezoek
Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.
Merk op dat een aantal zaken in de samenvattende opmeting als ‘Vereiste optie’ zijn opgenomen. Voor deze posten dient steeds prijs te worden gegeven. Evenwel kan de opdrachtgever beslissen bepaalde opties niet uit te voeren. De aannemer heeft hierbij geen recht op een schadevergoeding..
Description
Description
Voorwerp van deze werken:
• Rooien bomen en struiken;
• Opbraak en heraanleg van nieuwe verhardingen (grind, betonstraatstenen, waterdoorlatende betonstraatstenen, rubbervloer) en bijhorende grondwerken;
• Aanleg van speelzones in speelzand en houtsnipper en installatie van speeltoestellen;
• Plaatsing van meubilair;
• Plaatsen van draadafsluiting en poort
• Bouw van een muur in metselwerk en overdekte fietsberging.
Plaatsbezoek
Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.
Merk op dat een aantal zaken in de samenvattende opmeting als ‘Vereiste optie’ zijn opgenomen. Voor deze posten dient steeds prijs te worden gegeven. Evenwel kan de opdrachtgever beslissen bepaalde opties niet uit te voeren. De aannemer heeft hierbij geen recht op een schadevergoeding..
Durée
50 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
37535200 - Équipements pour terrain de jeux
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
Codes de région (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
- Louter door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver de nodige financiële draagkracht te bezitten voor het kunnen uitvoeren van deze overheidsopdracht.
- Er wordt gevraagd om het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's toe te voegen.
Au minimum
- Louter door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver de nodige financiële draagkracht te bezitten voor het kunnen uitvoeren van deze overheidsopdracht.
- Er wordt gevraagd om het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's toe te voegen.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. * De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van drie referenties die
gedurende de laatste vijf jaar werden verricht van gelijkaardige werken met vergelijkbare complexiteit, waarbij de inschrijver als hoofdaannemer optrad.
Elke referentie wordt gestaafd met: een omschrijving van het project, bouwheer en locatie; de totale aanbestedingssom; voorziene en effectieve uitvoeringstermijn; datum en bewijs van oplevering of andere bewijs van goede uitvoering.
Indien de inschrijver meer dan drie projecten indient, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht enkel de drie projecten in overweging te nemen die het meest vooraan in de documentatiebundel zijn opgenomen.
* De aannemer stelt een ervaren werfleider of ploegbaas aan (in overeenstemming met de aard van de werf) die dagelijks aanwezig is en de coördinatie en leiding van de werf organiseert en die steeds onmiddellijk kan optreden als zich moeilijkheden voordoen.
De inschrijver voegt een bewijs toe aan zijn offerte dat de werfleider minimum vijf jaar ervaring heeft in de sector.
* Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven, samen met een lijst onderaannemers waaruit gekozen zal worden en referenties waaruit blijkt dat deze onderaannemers ervaring hebben met vergelijkbare werken en deze naar behoren hebben uitgevoerd.
Au minimum
1. * De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van drie referenties die
gedurende de laatste vijf jaar werden verricht van gelijkaardige werken met vergelijkbare complexiteit, waarbij de inschrijver als hoofdaannemer optrad.
Elke referentie wordt gestaafd met: een omschrijving van het project, bouwheer en locatie; de totale aanbestedingssom; voorziene en effectieve uitvoeringstermijn; datum en bewijs van oplevering of andere bewijs van goede uitvoering.
Indien de inschrijver meer dan drie projecten indient, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht enkel de drie projecten in overweging te nemen die het meest vooraan in de documentatiebundel zijn opgenomen.
* De aannemer stelt een ervaren werfleider of ploegbaas aan (in overeenstemming met de aard van de werf) die dagelijks aanwezig is en de coördinatie en leiding van de werf organiseert en die steeds onmiddellijk kan optreden als zich moeilijkheden voordoen.
De inschrijver voegt een bewijs toe aan zijn offerte dat de werfleider minimum vijf jaar ervaring heeft in de sector.
* Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven, samen met een lijst onderaannemers waaruit gekozen zal worden en referenties waaruit blijkt dat deze onderaannemers ervaring hebben met vergelijkbare werken en deze naar behoren hebben uitgevoerd.
Vereiste erkenning: G (Grondwerken), Klasse 2
truck tower-crane sharing