Avis de marché - secteurs spéciaux

Oproep tot kandidaatstelling - Het voorzien van openbare verlichting op de omleidingswegen rond Deurganckdoksluis inclusief de graaf-en kabelwerken en lichtpalen en armaturen

Travaux
Date publication
31-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen | 2000 Antwerpen, BE | Secteurs spéciaux | Activités portuaires
Codes sujets (CPV)
45112100 - Travaux de creusement de tranchées
65000000 - Services publics
Contenu bref
Het voorzien van openbare verlichting op de omleidingswegen rond Deurganckdoksluis inclusief de graaf- en kabelwerken en lichtpalen en armaturen.
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
De kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De kandidaat dient een lijst te bezorgen met minimaal 3 referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaar waaruit blijkt dat hij ervaring heeft met het leveren, plaatsen, aansluiten en in bedrijf nemen van openbare verlichting in Vlaanderen.
Vereiste erkenning: P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties) , Klasse 2
truck tower-crane sharing