Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor binnen- en buitenschrijnwerken 2020-2024 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
22-04-2020
Date limite
20-05-2020 10:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
CNUZ CVBA | 3300 Tienen, BE | Logement et équipements collectifs | De heer Jayson Jonckers
Codes sujets (CPV)
45420000 - Travaux de menuiserie et de charpenterie
45422000 - Travaux de charpenterie
Contenu bref
Ter ondersteuning van de vaste ploeg eigen personeelsleden is Cnuz opzoek naar externe hulp om mee het onderhoud te verzorgen van het patrimonium.
Cnuz beheert +/-1600 sociale woningen in de regio's Tienen, Landen, Aarschot en enkele deelgemeenten
Hierin worden constant de nodige herstellingen uitgevoerd.
Dit kan gaan van het opsmukken van leegstaande woningen tot het uitvoeren van kleine herstellingen bij onze huurders.
Het kan gaan om de volgende herstellingen (deze lijst is niet-limitatief), zoals:
- afkitten sanitair, douche, raam, keuken
- Bijschuren van schrijnwerk deuren, ramen, trappen
- Herstellen buitendeur, binnendeur, raam, schuifdeur,deurpomp
- Herstellen raam- of deurklink, scharnieren, sloten
- Herstellen kastdeur keuken, keukenlade, keukenkast, werkblad, bodemplaat, achterwand,sifon
- Opnieuw afregelen buitendeur, raam, dagschieter, binnendeur
- Vervangen van glas binnen of buitendeuren (K-waarde 1.1 of 1.0)
Maar ook om plaatsen van nieuwe materialen (deze lijst is niet-limitatief):
- Nieuwe keuken(kast)
- Nieuwe inkomdeur, binnendeur, deuromlijsting
- Nieuwe omkasting bad, douche
- Nieuwe trekkers plaatsen aan keukenkastdeuren, -schuiven
- Nieuwe gordijnkast of -plank, -roede plaatsen
- Nieuw verluchtingsrooster binnendeur plaatsen
- Nieuwe tochtborstel plaatsen
- Nieuwe plinten plaatsen in MDF – witgelakt
Description
Description
Ter ondersteuning van de vaste ploeg eigen personeelsleden is Cnuz opzoek naar externe hulp om mee het onderhoud te verzorgen van het patrimonium.
Cnuz beheert +/-1600 sociale woningen in de regio's Tienen, Landen, Aarschot en enkele deelgemeenten
Hierin worden constant de nodige herstellingen uitgevoerd.
Dit kan gaan van het opsmukken van leegstaande woningen tot het uitvoeren van kleine herstellingen bij onze huurders.
Het kan gaan om de volgende herstellingen (deze lijst is niet-limitatief), zoals:
- afkitten sanitair, douche, raam, keuken
- Bijschuren van schrijnwerk deuren, ramen, trappen
- Herstellen buitendeur, binnendeur, raam, schuifdeur,deurpomp
- Herstellen raam- of deurklink, scharnieren, sloten
- Herstellen kastdeur keuken, keukenlade, keukenkast, werkblad, bodemplaat, achterwand,sifon
- Opnieuw afregelen buitendeur, raam, dagschieter, binnendeur
- Vervangen van glas binnen of buitendeuren (K-waarde 1.1 of 1.0)
Maar ook om plaatsen van nieuwe materialen (deze lijst is niet-limitatief):
- Nieuwe keuken(kast)
- Nieuwe inkomdeur, binnendeur, deuromlijsting
- Nieuwe omkasting bad, douche
- Nieuwe trekkers plaatsen aan keukenkastdeuren, -schuiven
- Nieuwe gordijnkast of -plank, -roede plaatsen
- Nieuw verluchtingsrooster binnendeur plaatsen
- Nieuwe tochtborstel plaatsen
- Nieuwe plinten plaatsen in MDF – witgelakt
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45422000 - Travaux de charpenterie
Codes de région (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Critères d'attribution
Prix: 70
Qualité: Kwaliteit - Kwaliteit
Qualité: Dienstverlening - Dienstverlening
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. De studie- en beroepskwalificaties van de aannemer.
2. De opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van die welke de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren.
Au minimum
1. De firma moet beschikken over minstens
1 schrijnwerker met een diploma
schrijnwerk (of gelijkwaardig door
ervaring ) die minstens 2 jaar ervaring
heeft met schrijnwerk in appartementen
en woningen.
2. De dienstverlening moet altijd verzekerd
blijven. Daarom moet de inschrijver
minstens 2 schrijnwerkers ter beschikking
hebben.
Vereiste erkenning: Er is geen erkenning vereist omdat het om kleine deelopdrachten gaat.
D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 1 (enkel vereist met werken/project boven EUR 50.000)
truck tower-crane sharing