Procès-verbal d’ouverture des offres

Bestek nr.:57/52/3/19/076 L52 Boom-Puurs: Vernieuwingswerken sporen

Travaux
Date publication
30-09-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - directie Asset Management - area North-West | 9000 Gent, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer | Cindy Sergeant
Codes sujets (CPV)
45234100 - Ouvrages ferroviaires
45234116 - Travaux de construction de voies
Contenu bref
De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit (niet limitatief):
a) Spoorwerken rond de INFRABEL spoorvernieuwingstrein P93:
Losdraaien, wegnemen en verzamelen van de bevestigingen vόόr de P93;
Plaatsen van de bevestigingen na de P93;
Maken van de in- en uitzet voor de P93;
Uitscheppen van vakken vόόr de P93;
Intrekken van ballast achter de P93;
Uitbreken en terugplaatsen van perronboorden naast inductieve verbindin-gen;

b) Spoorwerken rond de INFRABEL ballastzifttrein C75:
Maken van de inzet voor de C75;
Intrekken van ballast achter de C75;
Lossen en verwerken van steenslagballast porfier kaliber 31.5/50.

c) Spoorwerken
Opbreken en plaatsen van spoorstaven;
Opbreken en plaatsen van dwarsliggers;
Opbreken en plaatsen van uitzettingstoestellen;
Opbreken en plaatsen van spoortoestellen;
Opbreken en plaatsen van GIV’s;
Plaatsen van passtukken;
Regelen van de spanningen in de spoorstaven;
Uitvoeren van aluminothermische lassen;
Ontroesten van spoorstaven;
Onderstoppen, nivelleren en richten van sporen;
Verschuiven van het spoor;
Onderhoud van het vernieuwde spoor gedurende de waarborgperiode;

d) Ballast- en beddingswerken
Uitgraven van steenslagballast in het spoor;
Lossen en verwerken van steenslagballast porfier kaliber 31.5/50;
Opkuisen en aanleggen van dienstpaden;
Lossen en verwerken van ternair op de dienstpaden;
Plaatsen van grachtsleuven;
Leveren en plaatsen van een geotextiel;
Leveren en plaatsen van een geogrid;
Uitbraak van onvoorziene massieven;

e) Overwegwerken
Maken van een zaagsnede in de wegverharding;
Opbreken van de bestaande rijwegverharding;
Opbreken van de bestaande overwegbekleding;
Opbreken van spoorstaven;
Plaatsen van spoorstaven;
Aanleg van een overwegbekleding in rubberplaten (type Strail);
Leveren en plaatsen van wachtbuizen;
Leveren en plaatsen van betonnen boordstenen;
Leveren en plaatsen van betonnen greppels;
Leveren en plaatsen van een bevloering in betonklinkers en/ of betontegels;
Leveren en plaatsen van een steenslagfundering;
Leveren en plaatsen van een betonverharding;
Leveren en plaatsen van een waterafvoergeul;
Afvoeren van (al dan niet teerhoudende) koolwaterstofverharding;
Leveren, plaatsen, onderhouden en wegnemen van wegomleggingsignalisa-tie;
Uitbreken en terugplaatsen van spoorovergangen;
Onderhoud van de vernieuwde overweg gedurende de waarborgperiode;

f) Andere werken
Het afhalen, plaatsen, onderhouden, afbreken en afvoeren van snelheids-seinen (BTS);
Verhandelen van spoormaterialen;
Ter beschikking stellen van een hydraulische kraan met bestuurder;
Ter beschikking stellen van een vrachtwagen met bestuurder;
Ter beschikking stellen van gekwalificeerde spoorwegarbeiders;
Leveren van logistieke prestaties;
Leveren en plaatsen van wachtbuizen en trekputten;
Uitbraak en heraanleggen van kabelsleuven en deksels;
Uitgraven en ingraven van kabels;
Verdiepen van dwarsende kabels;
Overname van materialen (houten en betonnen dwarsliggers, steenslagbal-last, ziftresten, …);
Verhandelen, sorteren en stapelen van dwarsliggers (lossen van P-wagens);
Het plaatsen van afsluitingen;
Het plaatsen van kilometer- en hectometerpalen;
Leveren en plaatsen van een werfinrichting;
Offres

DE WITTE-VANDECAVEYE | 8740 Pittem, BE | http://www.dewittevdc.be/

Valeur
1.509.600,00 EUR

Remacom nv | 9080 Lochristi, BE

Valeur
1.625.569,25 EUR

Strukton Rail nv | 9820 Merelbeke, BE | www.struktonrail.nl

Valeur
1.214.709,97 EUR

VABO Spoorbouw bvba | 2950 Kapellen, BE

Valeur
1.775.362,00 EUR
truck tower-crane sharing