Avis de marché

Diverse wegenwerken 2015

Travaux
Date publication
23-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Brakel | 9660 Brakel, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
De opdracht omvat:
vernieuwen van betonvakken
vernieuwen van zijstroken in asfalt
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
Au minimum
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2
truck tower-crane sharing