Avis de marché

VZW Prizma & VZW Opvoeding en Onderwijs : Renovatie Stookplaatsen

Travaux
Date publication
27-03-2015
Date limite
06-05-2015 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
VZW Prizma & VZW Opvoeding en Onderwijs | 8870 Izegem, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central
Contenu bref
VZW Opvoeding en Onderwijs & VZW Prizma - Renovatie Stookplaatsen:
Het betreft een school waarvan de stookplaats dient gerenoveerd te worden. De twee stookplaatsen worden omgebouwd tot 1 stookplaats. De nieuwe stookplaats kan opgebouwd worden terwijl de oude installatie in dienst blijft. De kringen zullen 1 voor 1 worden omgelegd.
Het verwijderen van alle oude installaties maakt onderdeel uit van de opdracht.
Tevens dienen er nog twee nieuwe stookplaatsen (technische ruimtes, daar het vermogen beperkt wordt) te worden ingericht. Dit betreft takken welke niet langer kunnen gevoed worden van de nieuwe stookplaats. Dit is het geval voor de 'priestergang' en de 'studiezaal 1'. De volledige stookinrichting alsook de nieuwe gasleiding maken onderdeel uit van deze opdracht.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek
truck tower-crane sharing