Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Zandstraling, metallisatie en schilderen van vuilnisbakken en bankpoten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
22-04-2020
Date limite
12-05-2020 14:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Leefmilieu Brussel | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public | Environnement | De heer Quentin Cornette
Codes sujets (CPV)
45261220 - Travaux de peinture de couverture et autres travaux d'application d'enduits
45261221 - Travaux de peinture de toiture
Contenu bref
Beroepscompetentie: Verf- en metallisatiewerkplaatsen met mogelijkheid tot gritstralen, metalliseren en herschilderen door thermisch lakken van de gietijzeren vuilnisbakken. Mogelijkheid om eventuele kleine herstellingen en aanpassingen uit te voeren.
Description
Description
Beroepscompetentie: Verf- en metallisatiewerkplaatsen met mogelijkheid tot gritstralen, metalliseren en herschilderen door thermisch lakken van de gietijzeren vuilnisbakken. Mogelijkheid om eventuele kleine herstellingen en aanpassingen uit te voeren.
Durée
21 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45261220 - Travaux de peinture de couverture et autres travaux d'application d'enduits
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. De inschrijver verbindt(contacten) te zijn voorzien van een certificaat van goede uitvoering voor soortgelijke werken in de prijs(Lot) waarvoor hij geeft terug(handen) aanbod van een minimale hoeveelheid;: 20.000,00 EUR Zonder BTW
truck tower-crane sharing