Avis de marché

Bijzonder onderhoud op waterlopen van eerste categorie van het bekken Dijle en Zenne.

Travaux
Date publication
15-04-2020
Date limite
19-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Vlaamse Milieumaatschappij | 9300 Aalst, BE | Autorité régionale ou locale | Environnement | Koen Martens
Codes sujets (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Contenu bref
Deze aanneming omvat voornamelijk het uitvoeren van:
- Oeverherstellingswerken
- Kleinschalige (ecologische) herstelmaatregelen
- Ruimingswerken
- Aanleggen van kleine infrastructuur
Description
Description
Bijzonder onderhoud op waterlopen van eerste categorie van het bekken van Dijle en
Zenne.
Durée
12 mois
Codes de région (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Zie bestek.
truck tower-crane sharing