Rectificatif

AAK-18-1102 : Albertkanaal – Gemeente Grobbendonk: Renovatie oeververdediging ter hoogte van Kerkstoel opwaarts brug Grobbendonk

Travaux
Date publication
23-08-2019
Pouvoirs adjudicateurs
De Vlaamse Waterweg nv | 3500 Hasselt, BE | Organisme de droit public | ir. Tom Ory
Codes sujets (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
45243600 - Travaux de construction de murs de quai
Contenu bref
Het project bestaat uit een renovatie van de oeververdediging over een lengte van ongeveer 293m van het Albertkanaal ter hoogte van Kerkstoel in Grobbendonk. Deze oeververdediging wordt gerenoveerd door voor de bestaande kaaimuur een nieuwe damplank en kopbalk te realiseren. Ook dient de verharding aan landzijde van de kaaimuur ten dele heraangelegd te worden; hierdoor dient men op de bestaande afwatering aan te sluiten.
Informations complémentaires
Nieuwe beschrijvende opmeting inventaris toegevoegd.
truck tower-crane sharing