Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Avis de marché simplifié

V0057012/2 - RWZI Schilde, vervangen ruimerbruggen VBT en RBT

V0057012/2 - RWZI Schilde, vervangen ruimerbruggen VBT en RBT

Datum van verzending van deze aankondiging
22-04-2020
Publicatiedatum
22-04-2020
Deadline
26-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Erwin Blommen
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373123