Avis de préinformation

Vooraankondiging - Aanstellen van een aannemer voor de nieuwbouw van het stadion en de herinrichting van de sportsite Bosveld te Machelen

Travaux
Date publication
26-03-2015
Accord-cadre
non
Pouvoirs adjudicateurs
TMVW servicelijnen | 9000 Gent, BE
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Het project omvat:
- Afbraak van het bestaande tribunegebouw;
- Bouwen van een nieuw hoofdgebouw met tribune, cafetaria, kleedkamers, kantoren, evenementenzaal, polyvalente zaal met alle technieken en bijhorigheden. Het nieuwe tribunegebouw is uitgerust met een groendak, zonneboilers en pv-panelen;
- Bouwen van faciliteiten voor de verschillende sportfuncties in het park;
- Aanleg van parkings;
- Aanleg van een bufferbekken;
- Omgevingswerken;
- Grondwerken voor de aanleg van kunstgras voetbalvelden;
De publicatie wordt voorzien in de loop van mei 2015.
truck tower-crane sharing