Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen van technische uitrusting perslucht - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Fournitures
Date publication
24-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Aartselaar | 2630 Aartselaar, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45251143 - Travaux de construction d'unités de production d'air comprimé
Contenu bref
De opdracht omvat het leveren, plaatsen en indienststellen van een verdeelzuil met 5 olie haspels, 1 vet-, 1 perslucht- en 2 elektra- (230 V en looplamp), tank afvalolie, 5 pneumatische pompen voor olie en 1 pneumatische vetpomp, bestaande haspel afzuiging uitlaatgassen aan muur naast zuil, plaatsen van zwenkarm en ventilator voor lasdampen aan lastafel en het plaatsen van de zuigercompressor in het hiervoor bestemde lokaal, inclusief alle verplaatsingskosten en dit in het nieuwe gemeentemagazijn gelegen te Oudestraat 8, 2630 Aartselaar.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing