Avis de marché

Loods B Landen - verbouwen van een militaire loods tot gemeenschapscentrum, bibliotheek, jeugdhuis en fuifzaal

Travaux
Date publication
12-03-2015
Date limite
20-05-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AGB Landen | 3400 Landen, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45212000 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment
Contenu bref
VERBOUWING VAN EEN MILITAIRE LOODS TOT GEMEENSCHAPSCENTRUM, BIBLIOTHEEK, JEUGDHUIS EN FUIFZAAL
CPV-CODE: 45212000-6 (Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant)
-Perceel 1: architectuur, stabiliteit en pilootaanneming
(dit perceel omvat de onderdelen architectuur, stabiliteit en pilootaanneming)
-Perceel 2: elektrotechnische installaties
-Perceel 3: sanitair en HVAC
-Perceel 4: Liftinstallatie
-Perceel 5: theatertechnieken mechanica
-Perceel 6: theatertechnieken elektriciteit
-Perceel 7: telescopische tribune en stoelen
-Perceel 8: bibliotheekinrichting
-Perceel 9: los meubilair
-Perceel 10: losse theatertechnieken
-Perceel 11: signalisatie
De percelen 5 t.e.m. 11 worden in een latere fase van het project aanbesteed. De opdrachtgever behoudt het recht om deze percelen samen te voegen en/of te schrappen.
Partijen: aannemers
(1)Pilootaannemer (de aannemer van perceel 1)
De pilootaannemer is de aannemer die ook belast is met de uitvoering van de werforganisatie, alsook het coördineren van de uitvoeringen van alle percelen (de studiecoördinatie wordt per perceel door de ontwerper gedaan tot aan de aanbesteding van dat perceel) ;
(2)Nevenaannemer
De aannemers van de overige percelen worden nevenaannemers genoemd. Ze hebben als opdracht het uitvoeren van de werken, begrepen in hun specifieke perceel, in perfecte coördinatie met de andere nevenaannemers en de Pilootaannemer, hierbij de bepalingen van de hoofdaanneming in acht nemend;
(3)Aannemer
Hiermee worden zowel de pilootaannemer als de nevenaannemers bedoeld;
Description lots

Lot 1: architectuur, stabiliteit en pilootaanneming

Description
dit perceel omvat de onderdelen architectuur, stabiliteit en pilootaannneming . (De pilootaannemer is de aannemer die ook belast is met de uitvoering van werforganisatie alsook het coördineren van de uitvoering van alle percelen. (de studiecoördinatie wordt per perceel door de ontwerper gedaan tot aan de aanbesteding tot dat perceel)
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45212000 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 2: elekrotechnische installaties

Codes sujets supplémentaires (CPV)
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 3: sanitair en HVAC

Description
sanitair en HVAC
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 4: lift installatie

Codes sujets supplémentaires (CPV)
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 5: theatertechnieken mechanica

Description
wordt in een latere fase van het project aanbesteed
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 6: theatertechnieken elektriciteit

Description
wordt in een latere fase van het project aanbesteed
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 7: telescopische tribune en stoelen

Description
wordt in een latere fase van het project aanbesteed
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 8: bibliotheekinrichting

Description
wordt in een latere fase van het project aanbesteed
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 9: los meubilair

Description
wordt in een latere fase van het project aanbesteed
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 10: losse theatertechnieken

Description
wordt in een latere fase van het project aanbesteed
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 11: signalisatie

Description
wordt in een latere fase van het project aanbesteed
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek
Au minimum
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Vereiste erkenning op basis van de raming:
-Perceel 1 (architectuur, stabiliteit en pilootaanneming): Categorie D Klasse 7
-Perceel 2 (elektrotechnische installaties): (onder)categorie P1 klasse 3
-Perceel 3 (sanitair en HVAC): (onder)categorie D16 of D17 klasse 4
-Perceel 4 (Liftinstallatie): (onder)categorie N1 klasse niet vereist
Het goed te keuren bedrag van de inschrijver bepaalt echter in welke klasse de aannemer dient erkend te zijn.
De kandidaat of inschrijver moet ingeschreven zijn op de lijst van erkende aannemers in België of op een officiële lijst in een ander lidstaat van de Europese Unie.
Bij de offerte dient een kopie van het attest van erkenning te worden gevoegd, met vermelding van
categorie of ondercategorie en klasse.
truck tower-crane sharing