Avis de marché

Uitbreiding van het vrijetijdscentrum "De Kimpel". Fase 2: herinrichting van de voormalige bibliotheek en foyer - lot 1: binnenafwerking

Travaux
Date publication
23-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Bilzen | 3740 Bilzen, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45262700 - Travaux de transformation de bâtiments
Contenu bref
De uit te voeren opdracht omvat:
- afbraakwerken
- houten constructiedelen (verhoogde vloer)
- dakwerken (minimaal, aanpassingen t.h.v. nieuwe dakrand)
- gevelbekledingen (minimaal t.h.v. bestaande inkom)
- verplaatsen bestaande schuifdeuren aan inkom
- binnenplaatafwerkingen
- dek- en bedrijfsvloeren
- binnenafwerkingen
- binnendeuren en ramen
- vast binnenmeubilair
- signalisatie en pictogrammen
- speciale binnenafwerkingen (bekleding wanden en plafonds in tapijt, houten planken, gordijnen.....)
- het uitvoeren van alle bijhorende werken zoals vervat in onderhavig bestek en plannen
- allerhande werken
Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van artikel 3, 2° van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
Au minimum
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 3
truck tower-crane sharing