Avis de marché

OVERHEIDSOPDRACHT VAN SCHILDERWERKEN EN VLOERMARKERINGSWERKEN IN DE VERSCHILLENDE SITES VAN HET AGENTSCHAP

Travaux
Date publication
22-04-2020
Date limite
27-05-2020 14:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
GAN - Technische Dienst | 1150 Brussel, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Environnement
Codes sujets (CPV)
45233221 - Travaux de marquage routier
45442110 - Travaux de peinture de bâtiments
Contenu bref
Het voorwerp van de opdracht is schilderwerken en vloermarkeringswerken in de verschillende depots van het Agentschap Net Brussel.
De opdracht vangt aan op de datum van kennisgeving van de opdracht.
Deze opdracht heeft een looptijd van twee jaar, eventueel twee keer verlengbaar voor een periode van een extra jaar, behoudens opzegging door één van de partijen betekend via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste drie maanden voor het einde van de duur van twee of drie jaar.
De periodes van jaarlijkse vakantie moeten worden gemeld in de offerte.
De Aanbestedende overheid vestigt de aandacht van inschrijver op het feit dat de site in activiteit zal blijven tijdens de werken; deze werken worden uitgevoerd met naleving van de veiligheidsmaatregelen en vereisten verbonden aan deze opdracht.
Description lots

Lot 1: verschillende schilderwerken

Description
Het voorwerp van de opdracht is schilderwerken in de verschillende depots van het Agentschap Net Brussel.
Durée
24 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45442110 - Travaux de peinture de bâtiments
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Lot 2: vloermarkeringen

Description
Het voorwerp van de opdracht is vloermarkeringswerken in de verschillende depots van het Agentschap Net Brussel.
Durée
24 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233221 - Travaux de marquage routier
45442110 - Travaux de peinture de bâtiments
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
• Voor perceel1: een lijst met schilderwerken voor een minimumbedrag van 25.000,00 € excl. btw per jaar, die de laatste drie jaren zijn uitgevoerd (2017 tot en met 2019), alsook de attesten van goede uitvoering van de belangrijkste werken.
• Voor perceel 2: een lijst met vloermarkeringswerken voor een minimumbedrag van 10.000,00 € excl. btw per jaar, die de laatste drie jaren zijn uitgevoerd (2017 tot en met 2019), alsook de attesten van goede uitvoering van de belangrijkste werken.
Au minimum
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D13, C
truck tower-crane sharing