Rectificatif

St.-Michiels : res. Boterbloem, Korenbloem, Klaproos, Eglantier, Zonnebloem : renovatie gebouwenschil van 113 appartementen en 6 woningen

Travaux
Date publication
25-10-2019
Pouvoirs adjudicateurs
Vivendo | 8200 Brugge, BE | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
45211000 - Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Contenu bref
Renovatie gebouwenschil (dakwerken, buitenschrijnwerk, gevelrenovatie, terrassen) van 113 appartementen en 6 woningen, res. Boterbloem, Korenbloem, Klaproos, Eglantier, Zonnebloem te St.-Michiels
Informations complémentaires
De SO-meting werd in excel toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. Deze spreadsheet is enkel te beschouwen als hulpmiddel bij het rekenwerk maar vervangt op geen enkele manier de oorspronkelijke SO in pdf, die reeds deel uitmaakte van het aanbestedingsdossier.
truck tower-crane sharing