Avis de marché

Raamovereenkomst vernieuwing voetpaden gedurende 4 jaar

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
04-06-2020 10:15
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Zedelgem | 8210 Zedelgem, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Steven Dejaeghere
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
45233161 - Travaux de construction de chemins piétonniers
45233300 - Travaux de fondation d'autoroutes, de routes, de rues et de chemins piétonniers
45233340 - Travaux de fondation de chemins piétonniers
Contenu bref
De gemeente wenst een raamovereenkomst af te sluiten met een aannemer voor allerhande bestratingswerken zoals het aanleggen van voetpaden en opritten.
De opdracht wordt verdeeld in diverse deelopdrachten die elk afzonderlijk wordt toegekend door beslissing van het college.
De schaal van iedere deelopdracht bevindt zich tussen 250 m² verharding en 1000 m² verharding.
Description
Description
De gemeente wenst een raamovereenkomst af te sluiten met een aannemer voor allerhande bestratingswerken zoals het aanleggen van voetpaden en opritten.
De opdracht wordt verdeeld in diverse deelopdrachten die elk afzonderlijk wordt toegekend door beslissing van het college.
De schaal van iedere deelopdracht bevindt zich tussen 250 m² verharding en 1000 m² verharding.
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233161 - Travaux de construction de chemins piétonniers
45233300 - Travaux de fondation d'autoroutes, de routes, de rues et de chemins piétonniers
45233340 - Travaux de fondation de chemins piétonniers
Codes de région (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
truck tower-crane sharing