Avis d’attribution de marché

Genk - Centrum - Hoogstraat 36 - Vervangingsbouw E-TEN 2

Travaux
Date publication
29-04-2020
Valeur
1.565.715,17 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
Nieuw Dak cvba | 3600 Genk, BE | Logement et équipements collectifs | Mevrouw Myriam Indenkleef
Codes sujets (CPV)
45211340 - Travaux de construction d'immeubles collectifs
45211341 - Travaux de construction d'appartements
Contenu bref
Genk - Centrum - Hoogstraat 36 - Vervangingsbouw E-TEN 2
Prix

Lot 1: Perceel 1: Afbraak van bestaande appartementen en bouwen van 9 sociale wooneenheden met ondergrondse parking en omgevingsaanleg

Offres reçues
3
Valeur
1.525.241,63 EUR
Entreprises
Gemoco nv | 3740 BILZEN, BE | www.gemoco.be

Lot 2: Perceel 2: het voorzien van terrassen (verdieping 0,1 en 2) en het plaatsen van verharding voor 3 parkeerplaatsen

Offres reçues
3
Valeur
40.473,54 EUR
Entreprises
Gemoco nv | 3740 BILZEN, BE | www.gemoco.be
truck tower-crane sharing