Procès-verbal d’ouverture des offres

Maaiwerken aan onbevaarbare waterlopen - zone IJzer Zuid - dienstjaar 2020

Travaux
Date publication
06-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Provincie West-Vlaanderen | 8200 Brugge, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Veerle Detavernier
Codes sujets (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts
Contenu bref
- maaien van talud- en bodemvegetatie met maaikorven
- maaien van dijken en onderhoudszones
- verbrijzelen van de maaispecie
- rooien en/of snoeien van bomen
- ingave en actualisatie werkplanning en registratie uitgevoerde maaiwerken op digitaal platform, aangeleverd door de aanbestedende overheid (cfr. hoofdstuk XIII-1.3.)
- onmiddellijk optreden met zowel materieel, personeel en materialen igv onuitstelbare hoogdringende werken
- maken van afspraken en verplichtingen tov de aangelanden ivm geplande werken
- verzekeren van de waterafvoer gedurende de uitvoering
Offres

ABOG NV | 9230 Wetteren, BE

BVBA A. COCQUYT | 9080 Beervelde, BE

De Witte bvba | 9990 Maldegem, BE

Demaecker & Van Haecke nv | 8377 Meetkerke, BE

GROND- EN KRAANWERKEN MARTENS André | 8490 Jabbeke, BE

Haezebrouck bvba

Heyrman-De Roeck Nv | 9120 Beveren, BE

VAN HULLE PAUL GRONDWERKEN | 8700 Tielt, BE

truck tower-crane sharing