Avis de marché

Omgevingswerken Muziekacademie

Travaux
Date publication
31-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Oudenaarde | 9700 Oudenaarde, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233200 - Travaux de revêtement divers
Contenu bref
De werken omvatten o.m. het aanleggen van bestrating voetpaden, parkeerstroken, fietspad in cementbetonverharding en steenslagverharding, binnenkoer in cementbetonverhardingen, renoveren bestaande parking en wandelpaden in dolomiet, aanplanten van hagen, heesters, bomen, zaaien gras en plaatsen omheining.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van minimum 3 gelijkaardige omgevingswerken uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. De waarde van elk van deze werken bedraagt minstens 75% van het inschrijvingsbedrag.
2. Een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de aannemer voor de uitvoering van het werk.
Au minimum
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2
truck tower-crane sharing