Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - herstel stuivekenskerke dorp - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
25-05-2020 13:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Stadsbestuur Diksmuide | 8600 Diksmuide, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Jeroen Rondelez
Codes sujets (CPV)
45233142 - Travaux de réparation de routes
Contenu bref
herstel stuivekenskerke dorp
Description
Description
herstel stuivekenskerke dorp
Durée
40 jours
Codes de région (NUTS)
BE252 - Arr. Diksmuide
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. 1
2. 1

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. 2
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3 (voor elk perceel)
truck tower-crane sharing