Avis de marché

Project 23.266A/1 - Wetteren, heraanleg Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Zuidlaan & WET3024 - Wetteren, Serskampsteenweg

Travaux
Date publication
07-04-2020
Date limite
15-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Dhr. Jona Londers
Codes sujets (CPV)
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
Contenu bref
Project 23.266A/1 - Wetteren, heraanleg Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Zuidlaan
& WET3024 - Wetteren, Serskampsteenweg
- Voorbereidende werken: wegopbraak, opbraak bestaand rioleringsstelsel en bouwrijp maken van innamezones.
- Het aanleggen van gravitaire DWA- en RWA-rioleringen in open sleuf variërend in diameter tussen 250mm en 800mm. DWA wordt voorzien in grèsbuizen. Regenwaterleidingen worden gerealiseerd met al dan niet poreuze betonbuizen.
- Het bouwen van overstortconstructies O1, O2 en O4.
- De realisatie van huis- en straatkolkaansluitingen.
- De aanleg van een bufferende en infiltrerende wegkoffer met infiltratieleidingen in de Serskampsteenweg tussen de Smetledesteenweg en de Serskampstraat.
- De aanleg van nieuwe wegenis:
o Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Smetledesteenweg: woonerfstraat in kleinschalige elementen + parkeerzones met grasbetontegels
o Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Serskampstraat: aanleg van voetpaden in betontegels, fietspaden in cementbetonverharding, rijweg in asfalt en parkeerzones met grasbetontegels
- De aanleg van ondergrondse groenvoorzieningen (excl. aanplant groen)
- Verkeersregeling, signalisatie en markeringen.
Description
Description
Project 23.266A/1 - Wetteren, heraanleg Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Zuidlaan
& WET3024 - Wetteren, Serskampsteenweg
- Voorbereidende werken: wegopbraak, opbraak bestaand rioleringsstelsel en bouwrijp maken van innamezones.
- Het aanleggen van gravitaire DWA- en RWA-rioleringen in open sleuf variërend in diameter tussen 250mm en 800mm. DWA wordt voorzien in grèsbuizen. Regenwaterleidingen worden gerealiseerd met al dan niet poreuze betonbuizen.
- Het bouwen van overstortconstructies O1, O2 en O4.
- De realisatie van huis- en straatkolkaansluitingen.
- De aanleg van een bufferende en infiltrerende wegkoffer met infiltratieleidingen in de Serskampsteenweg tussen de Smetledesteenweg en de Serskampstraat.
- De aanleg van nieuwe wegenis:
o Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Smetledesteenweg: woonerfstraat in kleinschalige elementen + parkeerzones met grasbetontegels
o Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Serskampstraat: aanleg van voetpaden in betontegels, fietspaden in cementbetonverharding, rijweg in asfalt en parkeerzones met grasbetontegels
- De aanleg van ondergrondse groenvoorzieningen (excl. aanplant groen)
- Verkeersregeling, signalisatie en markeringen.
Durée
130 jours
Codes de région (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 6.
truck tower-crane sharing