Avis de marché

RI3M039 - Merksem, rioleringswerken Laaglandlaan

Travaux
Date publication
07-04-2020
Date limite
08-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Mevr. Tanja De Landsheer
Codes sujets (CPV)
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
Contenu bref
RI3M039 - Merksem, riolerings- en bestratingswerken Laaglandlaan
(voor meer details : zie bestek 'technisch bepalingen')
Description
Description
RI3M039 - Merksem, rioleringswerken Laaglandlaan
(voor meer details : zie bestek 'technisch bepalingen')
Durée
110 jours
Codes de région (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
De opdracht wordt ondergebracht in categorie C (wegenbouwkundige werken). Voor zover het bedrag van de inschrijving lager ligt dan 900.000 euro exclusief btw, is een erkenning vereist in categorie C, klasse 4 of hoger. Indien het bedrag van de inschrijving hoger ligt dan het genoemde bedrag, dan is een erkenning vereist in categorie C, klasse 5 of hoger.
truck tower-crane sharing