Avis de marché simplifié

Project 20.882/2 - Tremelo, PS1 Monnikstraat en PS2 Schaluinstraat

Travaux
Date publication
21-04-2020
Date limite
12-05-2020 11:20
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure négociée sans publication préalable (avec publication dans le Free Market)
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Dhr. Tom Willemen
Codes sujets (CPV)
45252130 - Équipement de station d'épuration
Contenu bref
Project 20.882/2 - Tremelo, PS1 Monnikstraat en PS2 Schaluinstraat
De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van twee pompstations.
Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:
- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation.
- op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.
truck tower-crane sharing