Avis de marché

HAC3007 - Haacht, riolerings- en wegeniswerken Mortelstraat

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
29-05-2020 09:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Dhr. Marc Van Kerckhoven
Codes sujets (CPV)
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
Contenu bref
HAC3007 - Haacht, riolerings- en wegeniswerken Mortelstraat
De aanvraag omvat het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Mortelstraat, Ketelstraat, Bertrodestraat en de 7de Liniestraat.
Verder zal de wegenis vernieuwd worden in asfalt, worden er nieuwe kantopsluitingen voorzien en zal er een aanliggend, verhoogd fietspad in asfalt aangelegd worden vanaf de Woeringstraat tot de Lipsestraat
Tussen de Lipsestraat en de Plantsoenbosstraat wordt er een voetpad in betonstraatstenen aangelegd.
Buiten de bebouwde zone worden er grachten en een bufferbekken aangelegd voor de aansluiting op de Lipsebeek.
Description
Description
HAC3007 - Haacht, riolerings- en wegeniswerken Mortelstraat
De aanvraag omvat het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Mortelstraat, Ketelstraat, Bertrodestraat en de 7de Liniestraat.
Verder zal de wegenis vernieuwd worden in asfalt, worden er nieuwe kantopsluitingen voorzien en zal er een aanliggend, verhoogd fietspad in asfalt aangelegd worden vanaf de Woeringstraat tot de Lipsestraat
Tussen de Lipsestraat en de Plantsoenbosstraat wordt er een voetpad in betonstraatstenen aangelegd.
Buiten de bebouwde zone worden er grachten en een bufferbekken aangelegd voor de aansluiting op de Lipsebeek.
De werken omvatten:
• Opbraak bestaande riolering;
• Opbraak bestaande verhardingen;
• Grondverzet volgens vignerende wetgeving (Vlarebo);
• Aanleg DWA-leidingen in open sleuf diameter 250 en 400 mm in gres;
• Aanleg RWA-leidingen in open sleuf diameter 400, 500, 600 en 700 mm in beton;
• Aanleg RWA-leidingen in open sleuf diameter 600, 700 en 900 mm in gewapend beton;
• Aanleg van grachten en bufferbekken;
• Aanleg van toegangsputten;
• Aanleg van nieuwe wegenis in asfalt;
• Aanleg van aanliggend verhoogd fietspad in asfalt;
• Aanleg van opritten in betonstraatstenen;
• Aanleg van voetpad in betonstraatstenen;
• Wegsignalisatie (tijdelijke werfsignalisatie) + definitieve signalisatie;
• Archeologisch onderzoek
Durée
165 jours
Codes de région (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Erkenning van de aannemer in categorie C1, klasse 6.
truck tower-crane sharing