Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Gooik (Kester) - FOD Binnenlandse Zaken - Vervangen van ramen slaapkamer.

Het verwijderen van de oude ramen + leveren en plaatsen van nieuwe PVC ramen.

Datum van verzending van deze aankondiging
06-04-2020
Publicatiedatum
06-04-2020
Deadline
04-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Jacob
Telefoon
+32 16318723
Fax
-
E-mail
[email protected]dingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371858