Avis de marché

20014_RAAMOVEREENKOMST DATABEKABELING

Travaux
Date publication
09-04-2020
Date limite
27-04-2020 10:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Universiteit Antwerpen | 2020 Antwerpen, BE | Organisme de droit public | Éducation | Mouna Rhallab
Codes sujets (CPV)
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
51000000 - Services d'installation (à l'exception des logiciels)
Contenu bref
De uit te voeren werken betreffen: Het onderhouden, herstellen en leggen van nieuwe databekabeling binnen heel de Universiteit Antwerpen.
De opdracht bestaat uit twee (2) percelen:
Op campus Stad zijn beide bekabelingssystemen terug te vinden.
Perceel 1
CommScope (vroeger TE Connectivity – AMP Netconnect) (Campus Middelheim/Groenenborger/Campus Stad)
Perceel 2
Nexans (Campus Drie Eiken/Campus Stad).
Description lots

Lot 1: (Campus Middelheim/Campus Groenenborger/Campus Stad)

Description
CommScope (vroeger TE Connectivity – AMP Netconnect)
Durée
12 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
51000000 - Services d'installation (à l'exception des logiciels)
Codes de région (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 2: Campus Drie Eiken/Campus Stad

Description
Nexans
Durée
12 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
51000000 - Services d'installation (à l'exception des logiciels)
Codes de région (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
(Onder)categorie: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand – en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie)
Klasse: 2
truck tower-crane sharing