Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Bouw van een nieuw kantoorgebouw : deel ELEKTRICITEIT - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
21-04-2020
Date limite
26-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Woonpunt Schelde-Rupel | 2070 Zwijndrecht, BE | Logement et équipements collectifs | Mevrouw Chantal Cuypers
Codes sujets (CPV)
45310000 - Travaux d'équipement électrique
Contenu bref
Bouw van een nieuw kantoorgebouw : deel ELEKTRICITEIT
Description
Description
Bouw van een nieuw kantoorgebouw : deel ELEKTRICITEIT
Durée
240 jours
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Inschrijvers voegen een attest bij hun offerte waaruit blijkt dat zij beschikken over de vereiste erkenning.
Indien inschrijvers nog niet beschikken over de vereiste erkenning, maar wel een aanvraag hebben ingediend tot het bekomen van deze erkenning bij de Commissie voor erkenning der aannemers, voegen zij de nodige bewijsstukken bij hun offerte om deze aanvraag te staven.
Au minimum
1. Inschrijvers voegen een attest bij hun offerte waaruit blijkt dat zij beschikken over de vereiste erkenning.
Indien inschrijvers nog niet beschikken over de vereiste erkenning, maar wel een aanvraag hebben ingediend tot het bekomen van deze erkenning bij de Commissie voor erkenning der aannemers, voegen zij de nodige bewijsstukken bij hun offerte om deze aanvraag te staven.
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 2
truck tower-crane sharing