Rectificatif

Uitnodiging tot indienen offerte - Afbraak van 7 woningen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
22-05-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Zemst | 1980 Zemst, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Luc Breugelmans
Codes sujets (CPV)
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Contenu bref
De opdracht omvat de afbraak van 7 eengezinswoningen die eigendom zijn van de gemeente en het OCMW van Zemst. De afbraakwerken zijn inclusief het verwijderen van hun bijgebouwen en ondergrondse objecten en het nivelleren van het terrein om per perceel tot een braakliggend terrein te komen.
Changements

Modification du texte

Section
II.1.1
Label
Afbraak van 9 woningen
Ancienne valeur
Afbraak van 7 woningen
Nouvelle valeur
Afbraak van 9 woningen

Modification du texte

Section
II.2.4
Label
De opdracht omvat de afbraak van 9 woningen ....
Ancienne valeur
De opdracht omvat de afbraak van 7 woningen ....
Nouvelle valeur
De opdracht omvat de afbraak van 9 woningen...

Modification d'heure

Section
IV.2.2
Ancienne valeur
2020-05-29 00:00
Nouvelle valeur
2020-06-05 00:00
Informations complémentaires
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar vrijdag 5 juni 2020, 11.00.
De opdracht werd uitgebreid met 2 extra woningen door deze toe te voegen aan de lopende opdracht. De opdracht omvat de afbraakwerken van in totaal 9 woningen.
truck tower-crane sharing