Avis de marché simplifié

Heraanleggen van het Sint-Sebastiaanstraatje te Ieper

Travaux
Date publication
06-04-2020
Date limite
30-04-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure négociée sans publication préalable (avec publication dans le Free Market)
Pouvoirs adjudicateurs
Ieper | 8900 Ieper, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | ronny larnou
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
De Sint-Sebastiaanstraat is een verkeersvrije verbinding tussen de Stationsstraat en de Vooruitgangstraat te Ieper. De verharding met grote tegels is in slechte staat en is aan opwaardering toe. De verharding dient opgebroken en heraangelegd met betontegels op een fundering in zandcement van min. 15 cm.
truck tower-crane sharing