Procès-verbal d’ouverture des offres

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanbrengen van wegmarkeringen op de gemeentewegen van de stad Ieper, dienstjaren 2020-2025 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
03-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Ieper | 8900 Ieper, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Stijn Fertin
Codes sujets (CPV)
45233221 - Travaux de marquage routier
Contenu bref
Het betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse wegmarkeringen op afroep van de leidende ambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van de Wegcode (KB 1.12.1975 en MB 11/10/1976) en het Standaardbestek 250. De opdracht wordt afgesloten voor het dienstjaar 2020 maar wordt stilzwijgend voor de rest van de legislatuur verlengd. De overeenkomst kan ieder jaar door beide partijen opgezegd worden, mits het respecteren van een opzegtermijn van minstens 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.
Offres

AB Eurolines BVBA | 9810 Eke (Nazareth), BE

ALMAROMA BVBA | 9860 OOSTERZELE, BE | www.almaroma.be

De Groote Gaston | 9820 Merelbeke, BE

Meirlaen Markeringen bvba | 9810 Nazareth, BE | www.meirlaenbvba.be

n.v. Verfaillie-Leroy en Co | 8902 Ieper (Zillebeke), BE | http://www.verfaillie-leroy.be

SIGNCO | 2830 Willebroek, BE

Trafiroad NV | 9160 Lokeren, BE | www.trafiroad.be

truck tower-crane sharing