Avis de marché

V0027018 - Renovatie RWZI Hofstade (Aalst)

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
29-05-2020 11:45
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Dhr. Erik Govaerts
Codes sujets (CPV)
45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées
Contenu bref
V0027018 - Renovatie RWZI Hofstade (Aalst)
Het bouwen, het renoveren en opstarten van de influentvijzels van RWZI Hofstade gelegen langsheen
de Spuimeersenweg, Hofstade (Aalst).
Besteknummer: (21.018) – Bouwkundige werken + Elektromechanica (1 perceel of lot).
De totaliteit der werken wordt aanbesteed in 1 perceel of lot:
Lot 1: Bouwkundige werken en elektromechanische werken voor het vervangen van de influentvijzels
deel RWZI
Description
Description
V0027018 - Renovatie RWZI Hofstade (Aalst)
Het bouwen, het renoveren en opstarten van de influentvijzels van RWZI Hofstade gelegen langsheen
de Spuimeersenweg, Hofstade (Aalst).
Besteknummer: (21.018) – Bouwkundige werken + Elektromechanica (1 perceel of lot).
De totaliteit der werken wordt aanbesteed in 1 perceel of lot:
Lot 1: Bouwkundige werken en elektromechanische werken voor het vervangen van de influentvijzels
deel RWZI
Durée
375 jours
Codes de région (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Erkenning van de aannemer in categorie V, klasse 4.
truck tower-crane sharing