Avis de marché

AOW - L 3660 I 0002 B Opbraak sluis aan de monding van de Blankenbergse vaart te Blankenberge en herinrichten oevers

Travaux
Date publication
10-03-2015
Date limite
21-04-2015 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Vlaamse Milieumaatschappij | 9320 Erembodegem, BE | Environnement
Codes sujets (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Contenu bref
De aanneming heeft tot doel het slopen van de oude sluis aan de monding van de Blankenbergse Vaart te Blankenberge en de oevers aldaar her in te richten. De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:
- de uitbraak van de volledige verharding, beplanting, enz.
- de afbraak van de oude constructie (sluizencomplex) zonder funderingsplaat in de vaart
- de aanleg van de oevers
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
Er wordt de aannemer op gewezen, dat er verplicht vanop een ponton dient te worden gewerkt, zoals in het bestek staat vermeld (blz. 46).
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Zie bestek
Au minimum
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: B, C
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Zie bestek
truck tower-crane sharing