Avis de marché - secteurs spéciaux

Besteknr. 57/52/2/14/029. Vernieuwen van spoorstaven in de hoofdsporen van Area North-East. Raamovereenkomst.

Travaux
Date publication
11-03-2015
Date limite
06-05-2015 11:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - Area North-East | 2018 Antwerpen, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer
Codes sujets (CPV)
45234100 - Ouvrages ferroviaires
Contenu bref
Met deze raamovereenkomst wil Infrabel de behoeften aan spoorvernieuwingswerken opvangen in functie van de mogelijkheden van de spoorwegexploitatie.
De deelopdrachten bestaan hoofdzakelijk uit :
- vernieuwen van spoorstaven in lopend spoor;
- vernieuwen van spoorstaven in overwegen;
- vernieuwen van overwegbekledingen;
- aanpassing van de wegenis ter hoogte van overwegvernieuwingen;
- werken seininrichting;
- aluminothermische lassen.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Erkenning vereist in de categorie H. Op grond van thans bekende behoeften is de aanbestedende overheid van oordeel dat een deelopdracht maximaal tot klasse 5 behoort.
De (onder)aannemer die de werken seininrichting uitvoert moet desgevallend erkend zijn in ondercategorie P2. De (onder)aannemer die de aluminothermische lassen uitvoert moet desgevallend erkend zijn in ondercategorie H1.
truck tower-crane sharing