Avis de marché

Herinrichting van de Pres. Kennedylaan tussen de Marionetten en de Munkendoornstraat en ontsluitingsweg van Pres. Kennedylaan naar het 'Ei' (E17/R8)

Travaux
Date publication
18-03-2015
Date limite
24-04-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stadsbestuur Kortrijk | 8500 Kortrijk, BE
Codes sujets (CPV)
45233100 - Travaux de construction d'autoroutes, de routes
Contenu bref
Deze opdracht heeft tot doel:
Herinrichten van de President Kennedylaan tussen de Marionetten en de Munkendoornstraat en de aanleg van een ontsluitingsweg van de President Kennedylaan naar de afrit van de E17 naar het 'Ei'.
De werken omvatten hoofdzakelijk wat volgt:
a. Uitvoeren van topografische verrichtingen.
b. Opbreken van verhardingen en hun funderingen.
c. Opbreken van rioleringen.
d. Aanleggen van tijdelijke verhardingen als 'minder hinder' maatregel.
e. Grondwerken.
f. Afwerken van de geluidsberm langs de E17
g. Bouwen van een eco-velodukt in gewapend beton.
h. Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten.
i. Aanleggen van en herprofileren van grachten.
j. Aanleggen van funderingen.
k. Aanleggen van straatgoten en trottoirbanden.
l. Plaatsen van straatkolken en hun aansluitingen.
m. Aanleggen van rijwegverhardingen.
n. Aanleggen van voet- en fietspaden.
o. Werfsignalisatie.
p. Beplantingen.
q. Grasbezaaiingen.
r. Signalisatie en wegmarkering.
s. Het onderhoud gedurende de waarborgtermijn.
Uitvoeringstermijn: 360 kalenderdagen.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Vereiste erkenning: categorie C - klasse 6
truck tower-crane sharing