Avis de marché

Het vernieuwen van de dakdichting en dakkoepels

Travaux
Date publication
06-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Scholengroep 19 'Dender' | 9300 Aalst, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45261210 - Travaux de couverture
Contenu bref
Het verwijderen van de bestaande PVC-dakdichting, het plaatsen van isolatie, aanpassen van de dakopstanden, het plaatsen van EPDM-dakdichting met toebehoren, het verwijderen en plaatsen van een lichtstraat en dakkoepel.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
Het gebruik van het model volgens bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 is verplicht. Andere modellen van bankverklaring zullen niet aanvaard worden.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* VCA-certificaat op naam
Au minimum
Het VCA-certificaat is op naam van de personen die de werken zullen opvolgen.
Vereiste erkenning: D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken) , Klasse 1
truck tower-crane sharing