Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - BERINGEN CAPA BEVERLO - Renovatie van een schoolgebouw - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
17-04-2020
Date limite
06-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap | 1000 Brussel, BE | Éducation | De heer Philip De Smet
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires
Contenu bref
BEVERLO Herinrichting van een schoolgebouw
Description
Description
BEVERLO Herinrichting van een schoolgebouw
Durée
60 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Codes de région (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 70
Qualité: Uitvoeringstermijn - Uitvoeringstermijn
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. Voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden van de financiële en economische draagkracht van de inschrijvers,
volstaat het bewijs dat geleverd wordt krachtens de wetgeving betreffende de erkenning van opdrachtnemers van werken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bijkomende financiële informatie op te vragen ter evaluatie van dit selectiecriterium.
Au minimum
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. erkenning van werken

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Erkenning D (Bouwwerken)
Au minimum
1. Erkenning D (Bouwwerken)
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4
truck tower-crane sharing