Avis de marché

001_A_13 / PERCEEL 7 / BUITENAANLEG

Travaux
Date publication
27-03-2015
Date limite
28-05-2015 09:00
Estimation de la valeur totale
70000.00 EUR
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
vzw Sint Franciscusscholen | 9620 Zottegem (grotenberge), BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45236210 - Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants
Contenu bref
PERCEEL 7 :
Verwijderen van de bestaand verharding na realisatie nieuwbouwvolume;
De aanleggen van rioleringen en wachtbuizen;
Heraanleg van de verharde zones (polybeton, klinkers) in functie van nieuwe
kindvriendelijke & -veilige toegang, bereikbaarheid, speelverhardingen & -velden;
Realisatie van overdekte speelplaats en wachtzone voor ouders;
Afsluiting, poorten, speelinrichting, ...
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Gelet op de aard van de werken en het ramingsbedrag, is voor deze aanneming geen erkenning vereist. Vanaf een bedrag van 75.000,00 euro is een erkenning in categorie C - klasse 1 vereist. Definitieve erkenningsklasse wordt bepaald door toewijzingsbedrag.
truck tower-crane sharing