Avis de marché

Leveren en plaatsen PV-installaties (zonnepanelen)

Travaux
Date publication
15-04-2020
Date limite
19-05-2020 14:15
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Oudenaarde | 9700 Oudenaarde, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Eddy Surmont
Codes sujets (CPV)
45317000 - Autres travaux d'installation électrique
Contenu bref
Van de inschrijver wordt verwacht dat hij bij de opmaak van zijn offerte een goed inzicht bekomt in de techniciteit van de opdracht, inclusief deze met betrekking tot de gebouwen waarop de installatie dienen te gebeuren.
Het voorwerp van deze opdracht is het leveren, plaatsen en indienststellen van PV-installaties in en op de hierna volgende gebouwen:
Stedelijke gebouwen:
1. Jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14
2. Cultureel centrum De Woeker, Woeker 3
Gebouwen OCMW:
3. Groep van Assistentiewoningen Leupeheem, Ronseweg 32
4. Woonzorgcentrum Meerspoort/Sociaal Huis, Meerspoort 30
5. Woonzorgcentrum Scheldekant, Kanunnikenstraat 117
Description
Description
Van de inschrijver wordt verwacht dat hij bij de opmaak van zijn offerte een goed inzicht bekomt in de techniciteit van de opdracht, inclusief deze met betrekking tot de gebouwen waarop de installatie dienen te gebeuren.
Het voorwerp van deze opdracht is het leveren, plaatsen en indienststellen van PV-installaties in en op de hierna volgende gebouwen:
Stedelijke gebouwen:
1. Jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14
2. Cultureel centrum De Woeker, Woeker 3
Gebouwen OCMW:
3. Groep van Assistentiewoningen Leupeheem, Ronseweg 32
4. Woonzorgcentrum Meerspoort/Sociaal Huis, Meerspoort 30
5. Woonzorgcentrum Scheldekant, Kanunnikenstraat 117
Durée
5 mois
Codes de région (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Critères d'attribution
Prix: Prijs - 70
Prix: Onderhoud - 5
Qualité: Kwaliteit - Kwaliteit
Qualité: Plan van aanpak - Plan van aanpak
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een door een bedrijfsrevisor of financiële instelling afgeleverde verklaring betreffende de omzet tijdens de drie laatste boekjaren.
Au minimum
1. Elk van de laatste drie boekjaren een omzet gerealiseerd hebben die ten minste 400.000 EUR bedraagt. En voldoende kredietwaardigheid en solvabiliteit aantonen.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Het voorleggen van referenties betreffende de uitgevoerde gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 5 jaar, met vermelding van het bedrag, de datum, de publiek- of privaatrechtelijke instanties waar zij werden uitgevoerd, de gegevens van een contactpersoon (naam, telefoonnummer en e-mail) het totaal vermogen per installatie in kWp, het aantal PV-panelen per installatie en een beknopte omschrijving van de opracht.
2. De bewijzen wat betreft de erkenning als aannemer, vereist voor de uitvoering van de aannemingswerken, desgevallend aangevuld met de erkenningen als aannemer van de onderaannemers die bij de uitvoering van de Opdracht zullen worden ingezet.
Au minimum
1. Van de voormelde lijst dienen minimum 8 zonnepaneelinstallaties uitgevoerd te zijn met een vermogen van minimum 250 kWp per installatie. Desgevallend voegt de inschrijver ook een lijst bij van geplaatste installaties met een vermogen lager dan 10 kWp. De inhoud van de lijst is dezelfde als deze van de 8 hierboven vermelde installaties.
2. -
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 3
P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 3
P3 (Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen), Klasse 3
truck tower-crane sharing