Avis d’attribution de marché

Aanleg parking complex Brug van Vroenhoven

Travaux
Date publication
06-04-2020
Valeur
480.460,07 EUR - 697.639,41 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
De Vlaamse Waterweg nv | 3500 Hasselt, BE | Organisme de droit public | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45223300 - Travaux de construction de parkings
Contenu bref
De werken omvatten hoofdzakelijk wat volgt:
- Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen;
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen,…;
- Grondwerken;
- Aanleggen van rijbaanverharding in asfalt;
- Aanleggen van rijbaanverharding in beton;
- Aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen;
- Aanleggen van verhardingen in betontegels;
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen;
- Wegherstellingswerken;
- Plaatsen van RWA en DWA-riolering;
- Allerhande werken:
- Belijningen en bebording (signalisatie);
- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode;
- Grondwerken voor nutsleidingen;
- Leveren en plaatsen van straatmeubilair;
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Prix

Aanleg parking complex Brug van Vroenhoven

Offres reçues
14
Valeur
480.460,07 EUR
Entreprises
Baldewijns & Co BVBA | 3511 Kuringen, BE
truck tower-crane sharing